ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 22 มิ.ย.63 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 เขตตรวจที่ 2 และเขต 16

วันที่ 22 มิ.ย.63 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 เขตตรวจที่ 2 และเขต 16

แกลเลอรี่