ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 23 มิ.ย.63 ผต.ทส.(นายสุรชัย อจลบุญ) ตรวจราชการรอบที่ 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference เขตตรวจที่ 15 และ17

วันที่ 23 มิ.ย.63 ผต.ทส.(นายสุรชัย อจลบุญ) ตรวจราชการรอบที่ 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference เขตตรวจที่ 15 และ17

 

แกลเลอรี่