ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 24 มิ.ย.63 ผต.ทส.(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ) ตรวจราชการรอบที่ 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference เขตตรวจที่ 3 และ4

วันที่ 24 มิ.ย.63 ผต.ทส.(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ) ตรวจราชการรอบที่ 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference เขตตรวจที่ 3 และ4

 

แกลเลอรี่