ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.จัดกิจกรรม “วิถีใหม่ สวมผ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ทส.จัดกิจกรรม “วิถีใหม่ สวมผ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ทส.จัดกิจกรรม “วิถีใหม่ สวมผ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

วันนี้ (29 มิ.ย. 63) เวลา 8.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วิถีใหม่ สวมผ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร ทส. ร่วมกิจกรรมพร้อมเดินชมสินค้า เสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง และกิจกรรม 3R (Reduce Reuse Recycle) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดทส. ณ บริเวณชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ได้รับทราบและเห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย ดังนั้น กิจกรรมในวันนี้อยากขอให้พวกเราทุกคน มาร่วมกันรณรงค์และสนับสนุนการใช้ การสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองทุกวันอังคารและวันศุกร์ ที่นอกจากจะช่วยสร้างรายได้ในชุมชนแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์มรดกอันล้ำค่าและเผยแพร่ผ้าพื้นเมืองซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยไปถึงลูกหลานในอนาคต

สำหรับการจัดกิจกรรม “วิถีใหม่ สวมผ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ในครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า เสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจากผู้ประกอบการ กิจกรรมตลาดนัดของมือสอง และกิจกรรม 3R (Reduce Reuse Recycle) เพื่อให้เกิดการลดการซื้อสินค้าใหม่ (Reduce) การใช้ซ้ำสิ่งของที่ยังใช้ได้ โดยการจัดให้มีกิจกรรมตลาดนัดของมือสอง (Reuse) และเกิดการนำขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมาใช้ประโยชน์โดยแลกเป็นสินค้าใหม่ (Recycle)

แกลเลอรี่