ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

ทส.ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

ทส.ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (29 มิ.ย. 63) เวลา 9.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาปิดอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่งไม่น้อยกว่า 2 เดือน เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ แนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ การกำหนดบริเวณพื้นที่เป็นวนอุทยาน จำนวน 91 แห่ง ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทยานแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบและพิจารณากรณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอให้เพิกถอนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ในส่วนพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้ประโยชน์ การแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติทับลานตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน และแนวทางการพัฒนาอุทยานแห่งชาติ การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและอารยสถาปัตย์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่