ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปลัดกระทรวงฯ เดินหน้าประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 5/2563

ปลัดกระทรวงฯ เดินหน้าประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 5/2563

ปลัดกระทรวงฯ เดินหน้าประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ครั้งที่ 5/2563

           วันนี้ (30 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 5/2563 และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ต่อไป โดยในการประชุมครั้งนี้มีนายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมรับทราบผลและแนวทางในการดำเนินงานในโอกาสนี้ด้วย

แกลเลอรี่