ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.รณรงค์ ลอยกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม “1 ครอบครัว 1 กระทง”

ทส.รณรงค์ ลอยกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม “1 ครอบครัว  1 กระทง”

          เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี พศ. 2560 วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นี้  โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องการใช้วัสดุที่ใช้ทำกระทง ให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติ  ลดขนาดให้เล็กลง  ลดจำนวนชั้น ตกแต่งกระทงแต่พอดี รวมถึงการใช้กระทงลอยร่วมกัน หากมาเป็นครอบครัวก็ควรใช้กระทงเดียวกัน ในสโลแกน 1 ครอบครัว 1 กระทง

          ทั้งนี้ จากสถิติการจัดเก็บกระทงในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2551 – 2559 โดยในปี 2551 กระทงทีทำจากต้นกล้วย/ใบตองและวัสดุธรรมชาติอื่นๆ มีจำนวน 811,332 ใบ คิดเป็น 87 % ในขณะที่การใช้กระทงโฟม มีจำนวน 117,997 ใบ คิดเป็น 13 %  รวมจำนวนกระทงทั้งสิ้น 929,329 ใบ หลังจากที่ได้มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ทำให้จำนวนกระทงในแต่ละปีลดลงเรื่อยๆ จนในปี 2559 กระทงทีทำจากต้นกล้วย/ใบตองและวัสดุธรรมชาติอื่นๆ มีจำนวน 617,901 ใบ คิดเป็น 93.7 % และกระทงโฟม มีจำนวน 44,034 ใบ คิดเป็น 6.7 %  รวมจำนวนกระทงทั้งสิ้น 661,935 ใบ  ...  โฆษกทส. กล่าว

ภาพ: ระพีพัฒน์, ข่าว: ปิยชาติ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่