ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปลัดกระทรวงฯ เดินหน้าประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปลัดกระทรวงฯ เดินหน้าประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปลัดกระทรวงฯ เดินหน้าประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            วันนี้ (1 กรกฎาคม 2563) เวลาประมาณ 16.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพลิกฟื้นผืนป่า 
สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วาระเร่งด่วน) เพื่อพิจารณาหารือเกี่ยวกับพื้นที่เป้าหมายและการปฏิบัติงานในแผนงานโครงการฯ ดังกล่าว ระยะที่ 2 และ 3 และพิจารณาหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่เขาหัวโล้น ตลอดจนการกำหนดการเปิดตัวโครงการฯ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่