ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 63 เวลา 11.00 น. นายจตุพร  บุรุษพัฒน์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางระวิวรรณ  ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2563 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และ ห้องประชุม 401 สผ. ผ่านระบบ VDO conference   

โดยที่ประชุม ได้รับทราบการประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลก เมื่อ 17 มี.ค.63  และ ผลการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ของคณะอนุกรรมการ อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562  ทั่วประเทศ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนให้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ต่อไป  

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบ 
1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองคูเมืองเดิม และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งจะทำการปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานคลองหลอดวัดราชนัดดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ  ควบคุมคุณภาพน้ำ การสำรวจและขุดค้นโบราณคดีรวมถึงโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  
2.ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าร้อยเอ็ด 
3.โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บท การอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า 3 จังหวัด ได้แก่ เมืองเก่าพะเยา เมืองเก่าสุพรรณบุรี และ เมืองเก่าเชียงราย

แกลเลอรี่