ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

รมว.ทส. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

รมว.ทส. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

                วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับนายไมเคิล จอร์จ ดีซอมเบร (H.E. Mr. Michael George DeSombre) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบและแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ โดยกล่าวว่าสหรัฐให้ความสำคัญกับประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางของอาเซียนในทุกด้าน รวมถึงด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ อาทิ การจัดการขยะพลาสติกและขยะทะเล ปัญหาหมอกควัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ และการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะเรื่องน้ำใต้ดิน รวมถึงการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายหลังสถานการณ์ COVID-19
              โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชื่นชมสหรัฐอเมริกาในการจัดการอุทยานแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงแนวทางในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อลดปัญหามลพิษในเมือง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันต่อไปในอนาคต

แกลเลอรี่