ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 2 ก.ค.63 ผต.ทส. (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ จ.ชัยภูมิ

วันที่ 2 ก.ค.63 ผต.ทส. (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ จ.ชัยภูมิ

แกลเลอรี่