Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของ ผต.ทส. (นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล) จ.ปทุมธานี (3 พ.ย. 60)

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560  ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นาวสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล)  ลงพื้นที่ติดตามและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ อำเภอเมืองและอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมี ทสจ. ปทุมธานี (นายสินธพ โมรีรัตน์) เป็นศูนย์ประสานงานหลักของจังหวัด โดยการสนับสนุนของหน่วยงานในสังกัด ทส อาทิ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ทั้งนี้ มีการช่วยเหลือสนับสนุนที่สำคัญ คือ

            1. ร่วมปฎิบัติงานกับเครือข่าย ทสม. ในการเก็บขยะและวัชพืชบริเวณประตูระบายน้ำตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอำเภอเมือง และการแจกถุงดำเพื่อให้มีการเก็บรวบรวมขยะใส่ถุง แทนการทิ้งลงแม่น้ำในช่วงน้ำท่วม

            2. มีการวางแผนร่วมกับ ทสม. ในการช่วยเหลือประชาชนในการทำความสะอาดที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน หลังน้ำลด

            3. ทบ. ได้ส่งรถผลิตน้ำดื่มจากสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 (ระยอง)มาประจำที่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ใกล้บริเวณพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย เพื่อผลิตน้ำดื่มแจกจ่ายให้ประชาชน ในช่วงนี้ จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลาย

            ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจาก เขต 9 ระยอง นำรถ mobile ผลิตน้ำดื่ม ณ วัดบัวทอง  อำเภอสามโคก พื้นที่ประสบอุทกภัยใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีเจ้าหน้าที่ ทสจ ปทุมธานี และ สสภ. 6 นนทบุรี ช่วยปิดฝาขวด ก่อนนำไปมอบให้ชาวบ้าน/ทสม. ชุมชนบ้านศาลาแดง ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และเยี่ยมเยียน นำความห่วงใยจาก ทส. และให้กำลังใจขาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา