ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจอช.หาดวนกร

วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจอช.หาดวนกร

วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจอช.หาดวนกร

วันนี้ (6 ก.ค. 63) เวลา 8.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองนักท่องเที่ยวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ชมสาธิตการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจากเจ้าหน้าที่อุทยาน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและมอบนโยบายให้กับอุทยานแห่งชาติหาดวนกร รวมถึงลงพื้นที่รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก และพูดคุยรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงและอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวอุทยานฯ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วม ณ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า ทรัพยากรทางทะเล และระบบนิเวศต่างๆ ทุกอย่างล้วนใช้เวลานานกว่าจะเกิดขึ้น ดังนั้น การปฏิบัติงานที่ดีไม่ควรแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ควรมีแนวทางการป้องกันปัญหาก่อนที่จะสูญเสียไป จึงขอให้ความสำคัญในการลาดตระเวนใต้ทะเล เพื่อตรวจสอบและดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลให้คงอยู่ถึงคนรุ่นหลัง สำหรับเรื่องการเข้าพักของนักท่องเที่ยว ได้ให้แนวทางในการบริหารจัดการบ้านพักอุทยานตามหลักอารยสถาปัตย์ และขอให้เจ้าหน้าที่เพิ่มการตรวจสอบความเรียบร้อยในการเข้าพัก ทั้งบ้านพักและลานกางเต้นท์ รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดในเขตอุทยาน ทั้งนี้ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า อุทยานแต่ละแห่งจะพัฒนาไปในทางที่ดีได้ ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ถึงความใส่ใจรายละเอียดในการดูแลอำนวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชน การสอบถามความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงาน ส่งผลให้เกิดความประทับใจที่ดีในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติต่อไป

แกลเลอรี่