ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วราวุธ ลุยต่อเนื่อง ตรวจติดตามและมอบนโยบายอช.แก่งกระจาน

วราวุธ ลุยต่อเนื่อง ตรวจติดตามและมอบนโยบายอช.แก่งกระจาน

วราวุธ ลุยต่อเนื่อง ตรวจติดตามและมอบนโยบายอช.แก่งกระจาน

วันนี้ (6 ก.ค. 63) เวลา 13.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองนักท่องเที่ยวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และการสรุปผลแนวทางการผลักดันอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วม ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า ประเด็นสำคัญของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน คือการก้าวสู่มรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องใสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้เกิดการยอมรับกับประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ ส่วนปัญหาเรื่องช้างป่าเข้ามาหากินในชุมชนนั้น ขอให้แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ โดยศึกษาพฤติกรรมและช่วงเวลาหากินของช้างป่า เพื่อดูแลเฝ้าระวังให้คนกับช้างอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ถือเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ และมีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ดังนั้น จึงควรมีการบริหารจัดการที่ดีในการร่วมกันดูแลรักษาและฟื้นฟูผืนป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ นอกจากนี้ ได้ให้แนวทางในการบริหารจัดการบ้านพักอุทยานตามหลักอารยสถาปัตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่อไป

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานว่า ขอให้นำการบริหารจัดการแบบสมัยใหม่มาช่วยในการปฏิบัติงาน และขอให้มีการทำแบบสอบถามและแบบประเมินในอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนำมาปรับปรุงพัฒนาอุทยานแห่งชาติให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

แกลเลอรี่