ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 5-7 ก.ค. 63 ผต.ทส. (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ และนายสุรชัย อจลบุญ) ร่วมคณะ รมว.ทส. และ ปกท.ทส. ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสงคราม เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ทส. ในพื้นที่

วันที่ 5-7 ก.ค. 63 ผต.ทส. (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ และนายสุรชัย อจลบุญ) ร่วมคณะ รมว.ทส. และ ปกท.ทส. ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสงคราม เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ทส. ในพื้นที่

แกลเลอรี่