ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง" (นบทส.) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง" (นบทส.) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ท่านพิจารณามอบหมายข้าราชการที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง" (นบทส.) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได้ที่ http://tiny.cc/p8g6qz หรือสแกน QR Code ด้านล่างภายในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง