ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 8 ก.ค. 63 ผต.ทส. (นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) เป็นประธานในการประชุมศูนย์ประสานงานโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 8 ก.ค. 63 ผต.ทส. (นางสุวรรณา  เตียรถ์สุวรรณ) เป็นประธานในการประชุมศูนย์ประสานงานโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แกลเลอรี่