ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 9 ก.ค. 63 ผต.ทส. (นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ที่ทำการศูนย์ประสานงานโครงการพลิกฟื้นผืนป่า จ.ตาก

วันที่ 9 ก.ค. 63 ผต.ทส. (นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ที่ทำการศูนย์ประสานงานโครงการพลิกฟื้นผืนป่า จ.ตาก

แกลเลอรี่