ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.​ ประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ครั้งที่​ 3/2563 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส.​ ประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ครั้งที่​ 3/2563 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        ทส.​ ประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ครั้งที่​ 3/2563 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    วันนี้(10 กรกฎาคม​ 2563) เวลา​ 15.00​ น.​นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ (รมว.ทส.)​ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ครั้งที่​ 3/ 2563​ เพื่อทราบและพิจารณาความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ​ "พลิกฟื้นผืนป่า​ สืบสาน​ รักษา​ ต่อยอด​ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" การดำเนินงานสำคัญและเร่งด่วน ในรอบ 1 ปี ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​การติดตามความก้าวหน้าเรื่องแผนปฎิรูปประเทศด้านทรัพยากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​
                   โอกาสนี้​ รมว.ทส. ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร​ ข้าราชการ​และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ​ ทุกท่าน​ที่ตลอด​ระยะเวลา 1 ปี​ที่ผ่านมาได้ร่วมกันทำงานจนทำให้ผลงานของกระทรวงฯ​ เป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ​ ทั้งนี้​ในเบื้องต้น รมว.ทส. ได้ฝากเรื่องที่ต้องให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ​ เร่งดำเนินงานในการฟื้นฟูดิน​ น้ำ​ ป่า​ สิ่งแวดล้อม​ เพื่อเป้าหมายให้​ "คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน"  อาทิ​ การดำเนินงานใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​และพระบรมวงศานุวงศ์ การเร่งรัดการใช้งบประมาณประจำปี​ พ.ศ.2563 การเร่งรัดการดำเนินงานทั้งในเรื่องกฎหมายหลักและกฎหมายรอง​ รวมถึงระเบียบต่างๆ​ ที่เกี่ยวข้อง​ การปรับโครงสร้างหน่วยงาน​ให้เหมาะสม การทำความเข้าใจและการปรับทัศนคติการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ​ การจัดทำฐานข้อมูล​ (Big​ Data) ให้มีความถูกต้องและชัดเจน​ การสร้างเครือข่ายและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงาน​ การบริหารจัดการพื้นที่เขตชายฝั่ง​ให้มีความชัดเจน​ เป็นต้น​
                   ทั้งนี้ การประชุมในครั้ง​นี้ มีนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ รองปลัดกระทรวงฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ หัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้า​ในสังกัดกระทรวงฯ​ เข้าร่วมประชุม​ ณ​ ห้องอารีย์สัมพันธ์​ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่