ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 13 ก.ค. 63 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) เสวนาการขับเคลื่อนความร่วมมือกับท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่า และฝุ่นควัน จ.เชียงใหม่

วันที่ 13 ก.ค. 63 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) เสวนาการขับเคลื่อนความร่วมมือกับท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่า และฝุ่นควัน จ.เชียงใหม่

 

แกลเลอรี่