ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.จัดสัมมนาป้องกันแก้ไขปัญหาป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่า และฝุ่นควัน จ.เชียงใหม่

ทส.จัดสัมมนาป้องกันแก้ไขปัญหาป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่า และฝุ่นควัน จ.เชียงใหม่

ทส.จัดสัมมนาป้องกันแก้ไขปัญหาป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่า และฝุ่นควัน จ.เชียงใหม่

วันนี้ (13 ก.ค. 63) เวลา 9.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการขับเคลื่อนความร่วมมือกับท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่า และฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือและประกาศเจตนารมณ์ร่วม 101 ท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่า และฝุ่นควันแบบบูรณาการ ซึ่งมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร ทส. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายภาคประชาสังคม เข้าร่วม ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาป่าไม้ ที่ดิน ไฟป่า และฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ดีที่สุด คือ การแก้ไขปัญหาที่คนในพื้นที่ เพราะจะเป็นคนที่เข้าใจปัญหามากที่สุดและเป็นคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง การประชุมสัมมนาในวันนี้ จึงเป็นการมากำหนดเป้าหมายในการทำงานร่วมกันเพื่อลดปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาท หน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ในการสร้างจิตสำนึก การเฝ้าระวัง และร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ทั้งนี้ ได้กล่าวทิ้งท้ายให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการทำงาน และขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน และบูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนต่อไป

แกลเลอรี่