ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 14 ก.ค. 63 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จ.เชียงใหม่

วันที่ 14 ก.ค. 63 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จ.เชียงใหม่

แกลเลอรี่