ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การตรวจราชการ (การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย) ของ ผต.ทส. (นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 ณ จังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม (5 พ.ย. 60)