ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 18 ก.ค.63 ผต.ทส. (นายสุรชัย อจลบุญ) ลงพื้นที่ปลูกป่า จัดทำฝายชะลอน้ำ และติดตามการดำเนินงาน "โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า" ณ จ.นครราชสีมา

วันที่ 18 ก.ค.63 ผต.ทส. (นายสุรชัย อจลบุญ) ลงพื้นที่ปลูกป่า จัดทำฝายชะลอน้ำ และติดตามการดำเนินงาน "โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า" ณ จ.นครราชสีมา

แกลเลอรี่