ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

ทส. เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

ทส.​ เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

วันนี้​ (19 ก.ค.​ 63) เวลา 09.00 น. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า โดยครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ​ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ การวางแผนฟื้นฟู รักษาป่าต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมทั้งสร้างและขยายเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง โดยมี อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อธิบดีกรมป่าไม้  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่​(นายคมสัน สุวรรณอัมพา)​ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 จิตอาสาพระราชทาน และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง กล่าวว่า จากปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นล้วนมีสาเหตุมาจากฝีมือมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บหาของป่า การปศุสัตว์ การล่าสัตว์ การบุกรุกถือของพื้นที่ และการเกษตร ส่งผลให้พื้นที่ป่าเกิดความเสื่อมโทรม ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ป่าไม้ลดลง การฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลาย การรักษาแหล่งต้นน้ำลำธาร การแก้ไขปัญหาไฟป่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าขึ้น โดยเป็นโครงการที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดขึ้น​ระหว่างวันที่​ 19-23​ กรกฎาคม​ 2563

ทั้งนี้​ การดำเนินงานโครงการดังกล่าว จะจัดให้มีการอบรมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยระยะเร่งด่วนจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่ 56 อำเภอ 12 จังหวัด