ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วราวุธ! ร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 โดยมี รอง นรม. ประวิตรฯ เป็นประธาน

วราวุธ! ร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 โดยมี รอง นรม. ประวิตรฯ เป็นประธาน

วราวุธ! ร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 โดยมี รอง นรม. ประวิตรฯ เป็นประธาน

วันนี้ (20 ก.ค. 63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference)  โดยมี นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมหารือด้วย  สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ FSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมชนทางจิระ – อุบลราชธานี   โครงการถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา จุดตัดทางหลวงหมายเลข 205 – แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 โครงการปรับรุงขยายท่าอากาศยานตรัง และโครงการอาคารเช่าสำหรับข้าราชการผู้มีรายได้น้อย จ.สกลนคร โดยมีจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ไม่รุกล้ำเขตพื้นที่อุทยาน แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ และไม่กระทบต่อทรัพยากรทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ด้วย

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 – 2580 รวมถึงเห็นชอบในร่างกฎกระทรวง กำหนดให้ท้องที่ตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อ. เมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง และตำบลสารถี อ.สารถี จ.เชียงใหม่ และท้องที่ตำบลอุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เป็นพื้นที่เขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... โดยจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนการบังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษจากรถยนต์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 5 และยูโร 6  สนับสนุนการใช้พลังงานสีเขียว เพื่อลดมลพิษทางอากาศในประเทศไทย โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมการขนส่งทางบก ตำรวจ เข้มงวดในการตรวจจับรถควันดำ ซึ่งโอกาสนี้ ประธานยังแสดงความกังวงถึงสารมลพิษ ที่อาจปนเปื้อนแหล่งน้ำ จากการเร่งดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำใต้ดินเพื่อกักเก็บน้ำ ซึ่งมีระยะความลึกมากกว่าในอดีต จึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความระมัดระวัง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้นำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรได้อย่างปลอดภัยด้วย

 

แกลเลอรี่