ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 24 ก.ค.63 ผต.ทส.(นายสุรชัย อจลบุญ) ผอ. ศูนย์ประสานงานโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ บ้านหนองจอก จ. นครราชสีมา

วันที่ 24 ก.ค.63 ผต.ทส.(นายสุรชัย อจลบุญ) ผอ. ศูนย์ประสานงานโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ บ้านหนองจอก จ. นครราชสีมา

แกลเลอรี่