ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ผช.รมว.ทส. ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขกรณีกลุ่มราษฎรได้รับความเดือดร้อนที่ทำกิน

ผช.รมว.ทส. ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขกรณีกลุ่มราษฎรได้รับความเดือดร้อนที่ทำกิน

ผช.รมว.ทส. ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขกรณีกลุ่มราษฎรได้รับความเดือดร้อนที่ทำกิน

         นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขกรณีกลุ่มราษฎรได้รับความเดือดร้อนที่ทำกิน กรณีนายราช บุกลอ ตัวแทนกลุ่มราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ทำกิน ได้ยื่นเรื่องขอให้พิจารณาอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงาน ก.พ. (เดิม)  เมื่อวันที่​ 22​ ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกลุ่มราษฎรผู้เดือนร้อนเรื่องที่ทำกิน ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จุดรับเรื่องร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี โดยมีข้อเรียกร้อง ในการขอเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว และขอพื้นที่ทำกิน โดยทางกลุ่มจะทำการปลูกป่า 30% ปลูกพืชและต้นไม้ยืนต้น 30% อีก 40% จะปลูกพืชตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง รวมทั้ง ได้ขอเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่หมดใบอนุญาต และจะช่วยรัฐบาลในการอนุรักษ์ป่า ปลูกป่าตามนโยบายของรัฐบาลด้วย  

 

 

แกลเลอรี่