ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมเฝ้ารับเสด็จ​ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ​ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา​ ทรงเปิดสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำ (พื้นที่ภาคเหนือ)​

ทส.  ร่วมเฝ้ารับเสด็จ​ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ​ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา​ ทรงเปิดสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำ (พื้นที่ภาคเหนือ)​

ทส.  ร่วมเฝ้ารับเสด็จ​ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ​ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา​ ทรงเปิดสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำ (พื้นที่ภาคเหนือ)​

เมื่อวันที่​ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา​ประมาณ 12.39 น.​ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ด้านป่าไม้ที่ 1 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่​ ทรงเปิดสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ​ ตามโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำ (พื้นที่ภาคเหนือ)  ซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง​ (ภาฯ)​ ยามยาก สภากาชาดไทย​
ร่วมกับ​ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และพันธุ์พืช​ กรมป่าไม้​ และ​ภาคีเครือข่าย​ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน​ 2563 มีเป้าหมายที่จะดำเนินการในพื้นที่ป่าต้นน้ำของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ จำนวน 510 สถานีทั่วประเทศ​  ซึ่งนับ
นับเป็นครั้งแรกที่มีการนำโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศเข้าไปติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำเขตอุทยาน​  ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ​ 80 สถานี ในพื้นที่ภาคเหนือ 11​ จังหวัด ได้แก่ จ้งหวัดเชียงราย,​เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน, ลำปาง,​พะเยา,แพร่,​น่าน, ตาก อุทัยธานี และ​ สุโขทัย

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก เพื่อ
ป้องกันการพังทลายของหน้าดินตามความเหมาะสมของพื้นที่ พร้อมทรงฟังสรุปผลการดำเนินงานบรรเทาภัยพิบัติเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนฯสมาชิกเครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป ซึ่งเป็นเครือข่ายต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้​ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ​

แกลเลอรี่