ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การตรวจราชการและการให้ความช่วยเหลือผุ้ประสบอุทกภัย ของคณะ ผต.ทส. (น.ส.จงจิตร์ นีรนาทมีเธกุล และนายประลองดำรงค์ไทย) จ.สุราษฎร์ธานี (6 พ.ย. 60)