ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปลัดกระทรวงฯ​ ประชุมคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่​ 1/2563

ปลัดกระทรวงฯ​ ประชุมคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่​ 1/2563

ปลัดกระทรวงฯ​ ประชุมคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่​ 1/2563

         วันนี้​ (29 กรกฎาคม​ 2563) เวลา​ 13.00​ น.​ ณ​  ห้องประชุม​  ชั้น​ 17​ อาคารกรมควบคุมมลพิษ​ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ นายจตุพร​ บุรุษพัฒน์​ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ครั้งที่ 1/2563​ เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP)สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2563 ทั้งนี้​ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤต/ เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น​ ตลอดจนลดผลกระทบจากการหยุดชะงักการดำเนินงานและบรรเทาความเสียหาย​ที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนผู้รับบริการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้​ อันจะเป็นการเรียก​ความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินงานกลับสู่องค์กรอีกทางหนึ่ง

แกลเลอรี่