ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ทส. ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ทส. ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

            วันนี้ (29 กรกฎาคม 2563) เวลาประมาณ 07.56 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณหน้าประตูภูธรลีลาศ พระลานพระราชวังดุสิต

แกลเลอรี่