ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2563

ทส.ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2563

ทส.ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2563

                  วันนี้ (30 ก.ค. 63) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมีเรื่องสืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน (เดิม) เรื่องการจัดหาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงปี 2557 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่ดินตามนโยบาย คทช. ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง จังหวัดระนอง และมีเรื่องเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน การพิจารณาพื้นที่เป้าหมายดำเนินการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ของ คทช.จังหวัด และกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) โดยมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกรรณิการ์-ราชาวดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่