ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 2 ส.ค.63 หน.ผต.ทส.(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) และผต.ทส.(นายสุรชัย อจลบุญ) ร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปไม้ จ.แพร่

วันที่ 2 ส.ค.63 หน.ผต.ทส.(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) และผต.ทส.(นายสุรชัย อจลบุญ) ร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปไม้ จ.แพร่

แกลเลอรี่