ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เดินหน้าโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

ทส. เดินหน้าโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

ทส. เดินหน้าโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการและขั้นตอนการดำเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ระดับจังหวัด โดยมี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” มีเป้าหมายรวมกันจำนวน ไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ภายในปี พ.ศ. 2563 – 2570 โดยมีแผนและเป้าหมายการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน ดำเนินการเสร็จภายใน 28 ก.ค. 2563 ส่วนระยะที่ 2 และ 3 ดำเนินการในปี พ.ศ. 2563-2570

แกลเลอรี่