ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมกับ ทอ. หารือความร่วมมือ "น่านฟ้าโมเดล 2020

ทส. ร่วมกับ ทอ. หารือความร่วมมือ "น่านฟ้าโมเดล 2020

ทส. ร่วมกับ ทอ. หารือความร่วมมือ "น่านฟ้าโมเดล 2020

               วันนี้ (7 สิงหาคม 2563) นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมโครงการน่านฟ้าโมเดล 2020  เพื่อหารือความร่วมมือในการปลูกป่าร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกองทัพอากาศ โดยใช้วิธีโปรยแคปซูลเมล็ดพันธุ์พืช การพัฒนาแหล่งน้ำ และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปลูกป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดน่าน  โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.อ.ต.ณรงค์ อินทชาติ พล.อ.ต.วรกฤต มุขศรี พล.อ.ต.ชาตรี พรหมพันธกรณ์ น.อ.ไพบูลย์ สิทธิลภ น.อ.บุญเลิศ อันดารา ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 201 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่