ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. 'วราวุธ' ดึงพลัง ทสม.ลุ่มน้ำภาคกลาง ร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เน้นย้ำ การขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย ทสม. หัวใจสำคัญ คือ “จิตอาสา”

รมว.ทส. 'วราวุธ' ดึงพลัง ทสม.ลุ่มน้ำภาคกลาง ร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เน้นย้ำ การขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย ทสม. หัวใจสำคัญ  คือ “จิตอาสา”

รมว.ทส. 'วราวุธ'​ ดึงพลัง ทสม.ลุ่มน้ำภาคกลาง ร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม​ เน้นย้ำ​ การขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย ทสม. หัวใจสำคัญ​  คือ​ “จิตอาสา” 

 

วันนี้ (8 ส.ค. 2563) เวลา​ 10.00​ น.นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่าย ทสม. กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง​ โดยมี​ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ พร้อมด้วยนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ประชาชน และ ทสม. กว่า 200 คน เข้าร่วมงาน ณ อาคารปฐมสัมมาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อ. เมือง จ. นครปฐม

          นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ​ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเน้นย้ำเรื่อง PM 2.5 การปลูกป่าและป้องกันไฟป่า การทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยให้ ทสม. ทำหน้าที่เป็น​กระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ข่าวสาร นโบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่จังหวัด เพื่อสร้างการรับรู้​ สร้างจิตสำนึก ทำความเข้าใจกับประชาชนทุกระดับ​ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อเกิดให้เกิดการปฏิบัติ​อย่างเป็นรูปธรรม​ อีกทั้ง​ ​เน้นย้ำ​การขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย ทสม. ว่าหัวใจสำคัญ​  คือ​ “จิตอาสา” 

       ทั้งนี้​ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่าย ทสม. กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง​ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพ ทสม.​ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน​ อันจะเป็นการขยายผลการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนท้องถิ่นสู่การปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายภาคประชาชนชุมชนทุกภาคส่วน​อย่างเป็นรูปธรรม

          จากนั้น​ เวลา​ 13.00​ น.​ รมว.ทส.  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ​ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ณ บริเวณแม่น้ำท่าจีน​  ในโอกาสนี้ด้วย

แกลเลอรี่