ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ร่วมกับพันธมิตรนานาชาติมุ่งมั่นฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับกู้วิกฤต COVID-19

รมว.ทส. ร่วมกับพันธมิตรนานาชาติมุ่งมั่นฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับกู้วิกฤต COVID-19

รมว.ทส. ร่วมกับพันธมิตรนานาชาติมุ่งมั่นฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับกู้วิกฤต COVID-19

               วันนี้ (๗ สิงหาคม ๒๕๖๓) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกล่าวเสวนาในงาน Green and Sustainable Recovery ณ สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย โดยได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรฯ ในการเร่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับกู้วิกฤต COVID-19 ผ่านการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ 
              (๑) โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีเป้าหมายไม่ต่ำกว่า ๒.๖๘ ล้านไร่ทั่วประเทศ 
              (๒) การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแบบ New Normal โดยการใช้แอพพลิเคชั่นคิวคิว (QueQ) รวมทั้งนโยบายปิดอุทยานแห่งชาติเพื่อให้ธรรมชาติได้รักษาตัวเอง 
              (๓) มาตรการ Work from Home เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ 
              (๔) การจัดการขยะพลาสติก ตาม Roadmap on Plastic Waste Management 2018–2030 ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้ ๐.๗๘ ล้านตันต่อปี และลดก๊าซเรือนกระจกได้ ๑.๒ ล้านตัน CO2 เทียบเท่า
              (๕) การแก้ไขปัญหา PM2.5 
              (๖) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายที่กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี รวมถึงการสนับสนุนให้ภาคเอกชนและ SMEs พัฒนานวัตกรรมสีเขียวในภาคพลังงาน การส่งเสริมการคมนาคมพลังงานไฟฟ้า (E-Transportation) และรถยนต์ไฟฟ้า (EV) 
              (๗) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า โดยกระทรวงทรัพยากรฯ ได้ส่งเสริมการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จำนวนกว่า ๑๖,๐๐๐ อัตรา ใน ๗๖ จังหวัด  
 นอกจากนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้กล่าวเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมมือกันปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่เราจะสามารถผ่านพ้นจากสถานการณ์ COVID-19 ไปได้ด้วยกันและสร้างสิ่งแวดล้อมที่สดใสและยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต

แกลเลอรี่