ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.​ เปิดเวทีรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ (New Normal) โครงการอบรม นบทส. รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทส.​ เปิดเวทีรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ (New Normal)  โครงการอบรม นบทส. รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทส.​ เปิดเวทีรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ (New Normal)  โครงการอบรม นบทส. รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันนี้ (13​ สิงหาคม 2563) เวลา 13.30 น.​ณ​ ห้องอารีย์สัมพันธ์​ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายจตุพร​  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วย​ ดร.ทรงธรรม​ สุขสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า​ กรมอุทยานแห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และพันธ์ุพืช และ​นายอนันต์​ พรหมดนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ​ ​ร่วมให้เกียรติเป็นคณะกรรมการรับฟังและมอบนโยบายแนวทางการจัดทำรายงานทางวิชาการการนำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ (New Normal) ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” (นบทส.) รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ฝากให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ​ ทั้ง 60 คน​ ซึ่งได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น​ 5 กลุ่ม ๆ ละ 12 คน​ นั้น​ ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานใหม่ (New Normal) ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน​ มีการคิดและมองรอบด้านทุกมิติ​ อีกทั้งประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด​ ตลอดจนให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน​ของหน่วยงานและในภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ได้อย่างแท้จริงได้

การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2563 รวมระยะเวลา​การฝึกอบรม​ จำนวน​ 14 วัน​ โดยมีรูปแบบการจัดอบรม​แบ่งออกเป็น​ 2 ช่วง​ ดังนี้​ ช่วงที่​ 1 ระหว่างวันที่ 23 -24 และ 29 -31 กรกฎาคม 2563 รวมจำนวน 5 วัน เป็นการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชั่น Microsoft teams ช่วงที่​ 2 ระหว่างวันที่ 5 -13 สิงหาคม 2563 จำนวน​ 9​ วัน​ เป็นการ​ฝึกอบรมในห้องเรียนและศึกษาดูงานในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง

แกลเลอรี่