ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 17 ส.ค. 63 ผต.ทส.(นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ตรวจราชการบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 10 ณ จ.บึงกาฬ

วันที่ 17 ส.ค. 63 ผต.ทส.(นายเฉลิมชัย ปาปะทา) ตรวจราชการบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 10 ณ จ.บึงกาฬ

แกลเลอรี่