ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ถวายผ้าไตรจีวร โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน)

ทส. ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย  ถวายผ้าไตรจีวร โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน)

ทส. ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย  ถวายผ้าไตรจีวร โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน)


                     วันนี้ (19 สิงหาคม 2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และภาคีเครือข่าย ถวายผ้าไตรจีวร โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) จำนวน 30 ชุด ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
                     อนึ่ง โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับ กลุ่มความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics) ดำเนินโครงการฯ ขึ้นโดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชน ในการจัดการพลาสติกอย่างครบวงจร ซึ่งหนึ่งในโครงการคือการนำขยะพลาสติกมาแปรรูปเป็นผ้าไตรจีวร

แกลเลอรี่