ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. มอบประกาศนียบัตร​และเข็มวิทยฐานะ​ ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร​ นบทส. รุ่นที่ 1 และ 2

รมว.ทส. มอบประกาศนียบัตร​และเข็มวิทยฐานะ​ ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร​ นบทส. รุ่นที่ 1 และ 2

รมว.ทส. มอบประกาศนียบัตร​และเข็มวิทยฐานะ​ ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร​ นบทส. รุ่นที่ 1 และ 2

                วันนี้​ (20​ สิงหาคม​ 2563) เวลา 14.00 น. ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ​ ศิลปอาชา​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร​และเข็มวิทยฐานะ​ ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร​ "นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ระดับสูง​ (นบทส.)​ รุ่นที่​ 1และ​ 2 จำนวน​ 126 ท่าน อีกทั้งให้เกียรติเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมฯ พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีและขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกท่าน โดยสิ่งสำคัญในการทำงานขอให้มีความมุมานะ มีความอดทน มีความสามัคคี และขอให้นำความรู้ ความเข้าใจ ศักยภาพ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีศักยภาพในการทำงานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนสืบไป

แกลเลอรี่