ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 16Th Gondwana International Conference”

ทส. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 16Th Gondwana International Conference”

ทส. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 16Th Gondwana International Conference”

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทางธรณีวิทยา CCOP และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 16Th Gondwana International Conference”

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทางธรณีวิทยา CCOP และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ Gondwana ครั้งที่ 16 The 16Th Gondwana International Conference” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านธรณีวิทยาจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก ทำให้ประเทศไทยได้พัฒนาข้อมูลและองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาของประเทศ เสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดับสากล ทำให้ประเทศไทยและกรมทรัพยากรธรณี เป็นที่รู้จักในระดับโลกมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลใหม่ ๆ ที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกลายเป็นไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป โดยมี    พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการนานาชาติ Gondwana ครั้งที่ 16 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 21 พฤศจิกายน 2560เป็นการประชุมเกี่ยวกับมหาทวีปเก่าซีก โลกใต้ หรือแผ่นเปลือกโลกกอนด์วานา วิวัฒนาการและการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกในอดีตนับร้อยล้านปีที่เกิดการเคลื่อนที่เลื่อนตัวรอยแยกออก และชนกันอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการทางธรณีวิทยาจนกลายเป็นพื้นที่ทวีปต่าง ๆ ที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศโบราณการกระจายตัวของซากดึกดำบรรพ์ และแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตลอดจนเหตุการณ์สำคัญทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นบนแผ่นเปลือกโลกกอนด์วานา นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายเกี่ยวกับการทำแผนที่มหาทวีปกอนด์วานาทางซีกโลกใต้ในอดีต โดยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก

อนึ่งการประชุมวิชาการนานาชาติ Gondwana จะกำหนดให้มีการจัดการประชุม 3 ปีครั้ง โดยจะเวียนไปทวีปต่าง ๆ ที่แผนดินเคยอยู่ร่วมในมหาทวีปกอนด์วานา และเป็นการประชุมของประเทศต่าง ๆ ที่เคยอยู่ในมหาทวีปกอนด์วานาทางซีกโลกใต้ในอดีต ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 400 คน จาก 20 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน เบลเยี่ยม อียิปต์ ฝรั่งเศส บราซิล เยอรมนี ฮ่องกง อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ รัฐเซีย เนเธอร์แลนด์ ตุรกี สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และประเทศไทย โดยรูปแบบการประชุมฯ ประกอบด้วย การทัศนศึกษาภาคสนามก่อนการนำเสนอผลงานฯ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง อุตรดิตถ์ การประชุมสัมมนานำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ และการทัศนศึกษาภาคสนามหลังการนำเสนอผลงานฯ ณ จังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี

แกลเลอรี่