ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 26 ส.ค. 63 ผต.ทส.(นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) พร้อมด้วย ผต.ทส.(นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) ตรวจราชการหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

วันที่ 26 ส.ค. 63 ผต.ทส.(นายพุฒิพงศ์  สุรพฤกษ์) พร้อมด้วย ผต.ทส.(นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ) ตรวจราชการหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

แกลเลอรี่