ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ​ ครั้งที่​ 7/2563

ทส.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ​ ครั้งที่​ 7/2563

 ทส.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ​ ครั้งที่​ 7/2563

วันนี้ (31 สิงหาคม 2563)​ เวลา 09.30 น. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ​ ครั้งที่​ 7/2563
เพื่อพิจารณาการขอใช้พื้นที่ การขออนุญาติเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 11 แห่ง ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่พื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลน จังหวัดสตูล​ ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยขมิ้น ป่าน้ำพุร้อน และป่าหนองหญ้าไทร จังหวัดสุพรรณบุรี ป่าสงวนแห่งชาติป่าวงลาน จังหวัดขอนแก่น​ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี จังหวัดแพร่ การขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเสียดอ้าป่าเขานกยูง และป่าเขาหินอ่าง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่