ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

พลเอก ประวิตร ลงพื้นที่ติดตามแนวทางพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ

พลเอก ประวิตร ลงพื้นที่ติดตามแนวทางพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ

 พลเอก ประวิตร ลงพื้นที่ติดตามแนวทางพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ
วันนี้ (2 ก.ย. 63) เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ แนวทางการบริหารจัดการน้ำ การลดความสกปรกของคลองแสนแสบ การจัดคุณภาพน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม มาตรการและความปลอดภัยในการจัดการสัญจรทางน้ำ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายชุมชนริมคลอง โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. ร่วมลงพื้นที่ฯ และมีพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเขตบางกะปิ และบริเวณท่าเรือบางกะปิ กรุงเทพฯ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้กล่าวมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามมาตรการและแก้ไขปัญหาทุกด้านให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ดังนี้
1.ให้กรมธนารักษ์ พิจารณาส่งมอบการดูแลคลองแสนแสบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการพัฒนาและการบริหารจัดการ
2.ให้กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมเจ้าท่า ร่วมพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบในระยะเร่งด่วนให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีอยู่ เช่น การขุดลอกดินเลนในคลองที่ตื้นเขิน การควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง การตรวจจับความเร็วของการเดินเรือโดยสารขนาดเล็ก และการจัดการปัญหาการรุกล้ำริมคลอง เป็นต้น
3.ให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานคร ร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และโครงการบำบัดน้ำเสียตลอดแนวคลองแสนแสบและคลองสาขา
5.ให้กรมเจ้าท่า จัดการจราจรทางน้ำให้ปลอดภัย ไร้มลพิษทางเสียงและกลิ่น
ทั้งนี้ ได้กล่าวทิ้งท้ายขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันทำงานอย่างจริงจังเพื่อเป็นต้นแบบให้คลองอื่นๆ ที่มีปัญหาลักษณะเดียวกัน พร้อมสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนทราบและร่วมมือตามแนวทางจิตอาสา เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีของประชาชนทุกคน

 

แกลเลอรี่