ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2563 และ TGO ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลสุดยอด Vlog ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2563 และ TGO ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลสุดยอด Vlog ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2563 และ TGO ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลสุดยอด Vlog ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

                วันนี้ (3 กันยายน 2563) นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยนางสาวอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม และนายธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและสื่อสารภาพลักษณ์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมให้การแถลงข่าว เรื่องรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2563 และ TGO ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลสุดยอด Vlog ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ณ ห้องแถลงข่าว 101 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                ในโอกาสนี้ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ขอเปิดเผยผลการดำเนินงานส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนเครดิตของ TGO ในปี 2563 มีผู้ที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศและขึ้นรับเกียรติบัตรกว่า 300 ราย โดยคาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้มากกว่า 4.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งมาจากกลไกและเครื่องมือที่ TGO พัฒนาขึ้น โดยในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.00–18.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ TGO กำหนดจัดพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “Climate Positive Actions - Together” เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

                นอกจากนี้ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ ชั้น ๖ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) TGO กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลสุดยอด Vlog ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน โดยมีนายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ

                กิจกรรมการประกวดแข่งขัน “Low Carbon Contest : Vlog – The Journey” จัดโดย TGO ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมมัคคเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย และบริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด ในนามบริษัทสารคดี ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงภาวะโลกร้อน และร่วมลดก๊าซเรือนกระจกผ่านการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ อีกทั้งสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยวของตัวเอง และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย เพื่อสร้าง Advocator/Influencer แนะนำ เชิญชวนให้สาธารณชนร่วมกันท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำผ่านสื่อสังคม โดยเริ่มแถลงข่าวเปิดตัวตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 และเปิดตัวและทำ Live Workshop ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ปิดรับผลงานในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการตัดสินได้ร่วมกันพิจารณาตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ จากยอดลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน “Low Carbon Contest : Vlog – The Journey” ทั้งสิ้น 461 ทีม มีผู้ส่ง Vlog เข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 173 คลิป ผลการตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขัน “Low Carbon Contest : Vlog – The Journey” มีดังนี้ รางวัลดีเด่น จำนวน ๓ รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท และรางวัล  Popular Vote จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท 

              ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกทีมจะได้รับบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ มูลค่าไม่เกินกว่า 2,000 บาท จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกิฟต์เซตจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ภายหลังจากการประกวดเสร็จสิ้น TGO และภาคีร่วมจัด จะนำ Vlog ที่ผ่านการคัดเลือก ออกเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อแนะนำการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำให้แพร่หลายผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ เชิญชวนให้ร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนผ่านการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ก้าวต่อไป TGO จะนำไปขยายผลและส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกต่อไป เนื่องจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให้เกิดความยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศ และขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน สามารถบรรลุเป้าหมายตามความตกลงระหว่างประเทศได้

แกลเลอรี่