ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พร้อมมอบรางวัล "เพชรจรัสแสง” และ รางวัล "คนดีศรี สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ทส. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พร้อมมอบรางวัล "เพชรจรัสแสง” และ รางวัล "คนดีศรี สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ทส. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พร้อมมอบรางวัล "เพชรจรัสแสง” และ รางวัล "คนดีศรี สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                วันนี้ (3 กันยายน 2563) เวลา 13.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมอบรางวัล "เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 27 ราย และรางวัล "คนดีศรี สป."  แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่สมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 16 ราย  ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวให้โอวาทต่อต้านการทุจริต โดยในการทำงานให้กับแผ่นดินไทยเพื่อสนองใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชปณิธานตั้งมั่นในพระปฐมบรมราชโองการในการทรงงานเพื่อ “สืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” นั้น ความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน วิริยะอุตสาหะ และมีวินัย ถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน ในวันนี้ขอให้ทุกท่านรักษาความดี รักษามาตรฐานความซื่อสัตย์ สุจริต ความอดทนในการทำงาน เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนๆ รุ่นน้อง และผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านปฏิบัติงานเพื่อแก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป  

แกลเลอรี่