ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 3 ก.ย. 63 ผต.ทส. (นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) เขตตรวจที่ 9 ณ จ.นครนายก

วันที่ 3 ก.ย. 63 ผต.ทส. (นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) เขตตรวจที่ 9 ณ จ.นครนายก

แกลเลอรี่