ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“Build forward Greener: รมว.ทส. คุยสื่อต่างชาติ แนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลังวิกฤต Covid-19”

“Build forward Greener: รมว.ทส. คุยสื่อต่างชาติ แนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลังวิกฤต Covid-19”

“Build forward Greener: รมว.ทส. คุยสื่อต่างชาติ แนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลังวิกฤต Covid-19”

วันนี้ (8 กันยายน 2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมเวทีเสวนา เรื่อง A green & resilient ‘new normal’ for Thailand?: Planning for a post-Pandemic sustainable economy ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย และมีผู้ร่วมเสวนาจากภาคเอกชน และองค์กรเอกชนจากต่างประเทศด้วย โดยรัฐมนตรีฯ ได้เน้นย้ำนโยบาย Build forward Greener ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการดำเนินงานที่สำคัญๆ ได้แก่
          ๑. โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ซึ่งมีเป้าหมายปลูกป่าเป็นพื้นที่ ๒.๕ ล้านไร่ ภายในระยะเวลา ๗ ปี
          ๒. นโยบายปิดอุทยานแห่งชาติอย่างน้อยปีละ ๓ เดือน เพื่อให้ธรรมชาติได้พักและฟื้นฟูตัวเอง รวมถึงมีการใช้นวัตกรรมในการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในการเข้าสู่อุทยานฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบNew normal เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
          ๓. ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ภาคธุรกิจ และองค์กรท้องถิ่น ในการ Re-cycling & Up-cycling ขยะพลาสติก พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมาย Roadmap การจัดการขยะพลาสติก ในการนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ๑๐๐% ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐
          ๔. ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามพันธกรณีที่ไทยมีอยู่และยืนยันที่จะดำเนินการตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement)
          ๕. สนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 จำนวนกว่า ๑๖,๐๐๐ อัตรา ใน ๗๖ จังหวัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการปกป้องทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          นอกจากนี้ ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับสื่อมวลชนต่างประเทศ ในประเด็นท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการขยะและการนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศ การส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติแทนพลาสติก การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และได้ถือโอกาสขอบคุณภาคส่วนต่างๆ ที่ร่วมกันปกป้อง รักษา และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเป็นต้นทุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

แกลเลอรี่